SKOLE OG UDDANNELSE - støtte og lovgivning
Denne artikel stammer fra ungmedibd.dk og er oprindeligt målrettet teenagere.

Der er mange muligheder for at få støtte og hjælp -her har vi samlet nogle af dem.

Langvarigt skolefravær
Børn og unge med kronisk sygdom har ret til sygeundervisning, når de har haft i alt 15 sygedage (Folkeskoleloven § 23, stk. 1). Det er skolelederens ansvar at iværksætte støtte.
danskepatienter.dk (Ret og pligt- når et skolebarn rammes af sygdom)

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. Støtten kan f.eks. være samtaler og hjælp med særligt vanskelige situationer. I kan tage kontakt til PPR. I kan evt. bede klasselæreren om hjælp til dette.

Fri med løn
Forældre kan have ret til at holde fri med løn (tabt arbejdsfortjeneste), hvis der er længere perioder, hvor barnet skal passes hjemme på grund af sygdom
Serviceloven, § 42
Tilskud
Forældre kan søge kommunen om at få dækket særlige udgifter til speciel kost, medicin m.m. i forbindelse med barns sygdom
Servicelovens § 41

LÆS MERE HER
Ret og pligt når et skolebarn rammes af sygdom
https://danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/ret-og-pligt-naar-et-skolebarn-rammes-af-sygdom

Børn i folkeskolen med kronisk sygdom, har ret til sygeundervisning efter 15 sygedage, og det er skolelederens ansvar at iværksætte støtte.