Texashat

Hvad er en Texashat?


Sygdommen

Har du CROHNS SYGDOM eller COLITIS ULCEROSA? Måske ved du…


Sygdomsforløb – Børn mellem 7 og 12 år

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere…


Sygdomsforløb – Børn under 6 år

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere…


Behandling – udfordringer

Det kan tage lang tid at finde den medicinkombination


Hvad kan vi forvente?

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere…


Forberedelse til operation

I nogle tilfælde er operation en nødvendig og god…


Mulige komplikationer

Sygdommen medfører nogle gange komplikationer.


Medicintips

At kunne styre medicin og behandling er centralt i…


Stewardesse-reglen

Det er også i barnets interesse, at I som forældre tager…


Undersøgelser

Blodprøver, afføringsprøver og undersøgelser er vigtige i…


Muligheder for støtte

At have et barn med kronisk sygdom medfører ofte…


Skole

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et…


Opblussen/Flare Ups

Sygdommen kan pludselig gå i udbrud. Ikke fordi I eller…


Hvad kan DU gøre?

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere…


At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen…


Hvem skal vide hvad?

Nogle børn er meget åbne om deres sygdom, andre er langt…


Søskende

Kronisk sygdom påvirker alle i familien – også de raske…


Trivsel

Hvad kan styrke barnets trivsel?


Skemaer og skalaer

Bristol skala, VAS-skala og PUCAI - bruges til at…


Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før…


Lægekonsultation

Det er en god idé at være godt forberedt til…


IBD og mad

Hvad skal mit barn spise? - IBD og mad


Støtte og lovgivning

Støtte og tilskud - Love, paragraffer og regler


Afledning

Afledning/distraktion er en effektiv metode


Operationer

Operation kan blive nødvendig


Alder

Barnets alder har betydning for dets forudsætninger og…


Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse kan være med til at dæmpe ubehaget


ALLE sider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.…


Belønning

Der er mange forskellige holdninger til belønninger og…


Blodprøvetagning

Blodprøver bruges til at monitorere sygdom og behandling.


3-faseguide

Gode strategier før, under og efter undersøgelser og…


Negative tankemønstre

Negative måder at tænke på kan give stress, dårligt humør…


Søvnproblemer

Dit barns sygdom og symptomer kan påvirke din nattesøvn…


IBD Fakta

IBD står for Inflammatory Bowel Disease som betyder…


Crohns sygdom

Ved Crohns sygdom (Morbus Crohn) kan den kroniske…


Medicinsk behandling

Behandlingen følger som regel en “behandlingstrappe”. Det…