Crohns sygdom

Ved Crohns sygdom (Morbus Crohn) kan den kroniske betændelsestilstand…

Skemaer og skalaer

Bristol skala, VAS-skala og PUCAI - bruges til at monitorere…

Sygdomsforløb – Børn under 6 år

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere håndterbare.

IBD Fakta

IBD står for Inflammatory Bowel Disease som betyder…

Trivsel

Hvad kan styrke barnets trivsel?

Sygdomsforløb – Børn mellem 7 og 12 år

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere håndterbare.

Søvnproblemer

Dit barns sygdom og symptomer kan påvirke din nattesøvn negativt

Søskende

Kronisk sygdom påvirker alle i familien – også de raske……

Negative tankemønstre

Negative måder at tænke på kan give stress, dårligt humør og påvirke…

Hvem skal vide hvad?

Nogle børn er meget åbne om deres sygdom, andre er langt mere…

3-faseguide

Gode strategier før, under og efter undersøgelser og blodprøver

At være forældre til et barn med en kronisk sygdom

Det er naturligt at være bekymret for, hvad sygdommen kommer til at…

Blodprøvetagning

Blodprøver bruges til at monitorere sygdom og behandling.

Hvad kan DU gøre?

Gå allerede tidligt i gang med at lære dit barn at håndtere…

Belønning

Der er mange forskellige holdninger til belønninger og…

Opblussen/Flare Ups

Sygdommen kan pludselig gå i udbrud. Ikke fordi I eller barnet har…

ALLE sider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut…

Skole

Det har stor betydning, at I som forældre får etableret et godt og…

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse kan være med til at dæmpe ubehaget

Muligheder for støtte

At have et barn med kronisk sygdom medfører ofte udfordringer af både…

Alder

Barnets alder har betydning for dets forudsætninger og behov.

Undersøgelser

Blodprøver, afføringsprøver og undersøgelser er vigtige i forbindelse…

Operationer

Operation kan blive nødvendig

Stewardesse-reglen

Det er også i barnets interesse, at I som forældre tager jer tid til…

Afledning

Afledning/distraktion er en effektiv metode

Medicintips

At kunne styre medicin og behandling er centralt i behandlingen

Støtte og lovgivning

Støtte og tilskud - Love, paragraffer og regler

Mulige komplikationer

Sygdommen medfører nogle gange komplikationer.

IBD og mad

Hvad skal mit barn spise? - IBD og mad

Forberedelse til operation

I nogle tilfælde er operation en nødvendig og god behandling af……

Lægekonsultation

Det er en god idé at være godt forberedt til lægekonsultationerne

Hvad kan vi forvente?

Nogle af sygdommene er meget alvorlige, andre er mere håndterbare.

Medicinsk behandling

Behandlingen følger som regel en “behandlingstrappe”. Det betyder at…

Rejser

Drøft jeres rejseplaner med barnets IBD-læge i god tid før afgang

Behandling – udfordringer

Det kan tage lang tid at finde den medicinkombination